Vzhledem k velké inflaci jsme od ledna 2023 přistoupili ke zvýšení ceny za výlet pro hosta. Host/nečlen odboru Pohoda zaplatí od 1.1.2023 za účast na výletu 30 Kč.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Výlet v sobotu 23.3. - ZMĚNA ODJEZDU!!

           Liteň - Bacín - Srbsko 14 km

 

Milí turisté, 

 

upozorňuji na změnu odjezdu vlaku na sobotní výlet 23/3 !!

 

Sraz Praha hl.nádraží 8.20,  odjezd 8.45 Os 8822

Přestup Zadní Třebaň 9.22/ 9.33 Os 27708, jízdné 4 pásma. 

Cesta je nenáročná, převýšení ↑ 255 m ↓346 m, hůlky a svačinu 

doporučuji, občerstvení možné v cíli. Odjezd ze Srbska na Smích.

nádraží - 3 pásma je každou hodinu  .19.

Těším se na viděnou.

Míla Eisenreichová